Derfor er det fordelagtigt at leje et kontor i et kontorfællesskab

  • 3 mins read

Tanken om deleøkonomi har skabt et stort fokus på kontorfællesskaber, hvor virksomheder, der lejer eller ejer et stort lokale, selv lejer en del af pladsen ud til forskellige virksomheder eller enkelt personer.

Alle virksomheder får i fællesskab kontoret til at fungere som ét stort kontorfællesskab. De uafhængige virksomheder kan herved sparre med hinanden og hjælpe hinanden med at skabe succes.

Et kontorfællesskab skaber mange muligheder, som virksomheder ikke ville få på almindelige arbejdspladser, men det er dog samtidig vigtigt, at kontorfællesskabet passer til den enkelte virksomhed og dennes behov.

En masse kompetencer samlet på ét sted

Kontorfællesskaber gør det muligt at samle en masse mennesker og virksomheder, der har forskellige kompetencer og evner. Ved at interagere og snakke med hinanden på kryds og tværs kan de forskellige virksomheder og ansatte drage fordele af hinandens evner og kompetencer. Disse fordele kan vise sig i form af gode råd fra egen erfaring eller via eksterne inputs. Medarbejdere fra andre virksomheder vil ofte kunne kigge på andre virksomheder med nye, friske øjne og på denne måde opdage mangler eller foreslå tilføjelser.

Det er især en fordel for nyopstartede virksomheder at leje et kontor i et kontorfællesskab, da du her kan komme til at sidde ved siden af succesfulde og erfaringsrige virksomheder, som let kan give gode råd til, hvad der er vigtigt i opstartsprocessen.

Økonomiske fordele

Når en virksomhed lejer en plads i et kontorfællesskab, er der flere til at dække de faste omkostninger, som herved bliver billigere, hvilket jo naturligvis er fordelagtigt for alle virksomheder. Det er dog især fordelagtigt for de mindre virksomheder, der ikke selv er i stand til at dække udgifterne til egne lokaler. Desuden opstår der i et kontormiljø ofte udgifter i forbindelse med printere, rengøring, internet, vand, el, varme og lignende. Disse udgifter bliver ligeledes billigere at dække, da der er flere om betalingen. Andre fordele ved at være flere virksomheder og ansatte samlet et sted er muligheden for en kantineordning, der kun kan betale sig, hvis der er en vis mængde mennesker.

Kontorfællesskaber skaber grobund for fremtidige samarbejder

Korrespondancen i kontorfællesskabet, der muliggør sparring med andre virksomheder, er med til at skabe fundament for fremtidige samarbejdspartnere, idet de enkelte virksomheder måske vælger at indgå i et samarbejde efter at have delt informationer og idéer indbyrdes.

For at være en del af et kontorfællesskab skal de respektive virksomheder naturligvis være åbensindede, tålmodige og have indblik i, hvad de går ind til. At opleve succes i et kontorfællesskab forudsætter naturligvis, at den enkelte virksomhed er villig til at dele informationer og erfaringer med andre, mens denne samtidig er villig til selv at modtage råd og lade sig inspirere. Hvis virksomheden er indforstået med dette, vil kontorfællesskabet skabe sammenhold og give nye muligheder i et kæmpe netværk, som virksomheden vil kunne drage fordel af i fremtiden.